לפרי האסאי יש יתרונות המציבים אותו כאפשרות צרכנית חשובה לקונה המודע לאיכות הסביבה:

שיווק לבבות דקל מצריך גדיעת עצים. לעומתו, קטיף פרי האסאי אינו מזיק לצמחיית האמזונס כלל.

פרי האסאי הוא תוצר רגנרטיבי (regenerative) טיפוסי, הווה אומר: מוצר שצריכתו אינה מכלה אותו. לרוב קוטפים אותו איכרים-זעירים עצמאיים והשפעות גידול הפרי חיוביות ביותר; לא זו בלבד שהוא
מספק למקומיים תמריץ לשימור היער המקומי, הוא גם משתלם יותר מגידולים לא-רגנרטיבים.

דקלי האסאי אינם גדלים במטעים מלאכותיים. פירושו שלא נעשה כל שימוש בחומרי הדברה בתהליך הגידול. מכך יוצא שלפנינו דוגמה חשובה מבחינה תקדימית לאפשרויות לתמרץ אוכלוסייה כפרית
מקומית להגן על המשאבים הטבעיים במקום מחייתה.