היות שהמחית מוקפאת בהתאם לתכתיב HACCP העולמי, יש לה תוחלת חיי מדף של 24 חודשים.